Stamceltherapie arthrose

Dr. YVES DEPAEPE

Stamcel therapie

STAMCEL THERAPIE BIJ ARTHROSE

HOE WERKT DEZE STAMCEL THERAPIE PRECIES

Knie arthrose is geassocieerd met synoviale inflammatie, kraakbeen afbraak en botremodellering. Met stamcel therapie pogen we de pijn ontstaan door inflammatie onder controle te krijgen, de progressie van kraakbeen afbraak te stoppen en op die manier de gewrichtsfunctie te verbeteren. Mesenchymale stamcellen hebben het potentieel om te differentiëren tot chondrocyten.

 

Stamcellen stimuleren vascularisatie, cel proliferatie, cel differentiatie en komen tussen in de regeling van inflammatoire processen.

Er gebeurt een klassieke liposuctie van buikvet via een gestandardiseerd protocol om de stamcellen zo weinig mogelijk te beschadigen. Het liposuctie aspiraat wordt verschillende keren gewassen in een centrifuge tot er finaal een zuiver aspiraat kan bekomen worden die intra articulair wordt ingespoten in de knie.

 

 

WAAROM WORDT BUIKVET GEBRUIKT

  • Stamcellen uit buikvet tonen een grotere capaciteit voor proliferatie dan andere types mesenchymale stamcellen.
  • In buikvet zijn mesenchymale stamcellen zeer overvloedig aanwezig.
  • Eenvoudige prelevatie tov. beenmergcellen omdat subcutaan vetweefsel in de buik zeer vlot toegankelijk is en veel minder donor site morbiditeit geeft dan beenmergpuncties.

 

VOOR WIE?

Vooral patiënten tussen de 40 en 70 jaar met een symptomatische gonarthrose en een radiologische graad 2 en 3 artrose. Als exclusie criteria gelden graad 4 kraakbeen lijden (bot op bot contact), zware varus of valgus asafwijkingen, morbide obesitas, co-morbiditeit van reumatisch lijden ter hoogte van de knie.

 

WAT ZIJN DE BEWEZEN RESULTATEN?

In de eerste studies is een duidelijke verbetering van pijn scores en functie scores. Er is tevens een duidelijke reductie van de inflammatoire respons bij artrose. Dit betekent een duidelijke vermindering van de artrose symptomen. In sommige rapporten is een eerste melding van reductie van apoptose van de chrondrocyten maar een bewezen evidentie voor de reductie van ziekte progressie is er nog niet. Tot heden zijn evenwel geen bijwerkingen gedocumenteerd.


KOSTPRIJS

De behandeling gebeurt via een daghospitalisatie. Opleg voor patiënt schommelt tussen 350 en 450 euro.

ARTIKEL IN JAN PALFIJN NIEUWS